top of page
  • Obrázek autoraPavel Kohout

Až přijde recese

Hospodářská recese bývá považována za něco strašlivého. Investoři se děsí, jakmile zaslechnou toto slovo. Jak je tomu v současnosti? Nejspolehlivější indikátor recese, sklon výnosové křivky amerických federálních dluhopisů, ukazuje vysokou pravděpodobnost recese.


Následující graf ukazuje rozdíl mezi výnosem desetiletého a dvouletého federálního dluhopisu. Za normálních okolností je míra výnosu do doby splatnosti (yield) vyšší u desetiletých dluhopisů. Pokud je rozdíl mezi yieldy záporný (tj. krátkodobé dluhopisy nesou vyšší míru výnosu), znamená to, že trh očekává pokles úrokových sazeb. A kdy úrokové sazby klesají? Když centrální banka snižuje sazby, což se typicky stává během recese.


Rozdíl mezi yieldem desetiletého a dvouletého dluhopisu (sklon výnosové křivky)

Na grafu je patrné, že před všemi šesti recesemi, které nastaly od počátku 80. let, byly krátkodobé (dvouleté) sazby vyšší než desetileté. Jinými slovy, výnosová křivka federálních dluhopisů byla negativně skloněná.


Do jaké míry se máme bát?


Nejprve si udělejme malý přehled, kdy byly oficiálně ohlášeny začátky a konce recesí v USA. Za oficiální začátek a konec recese se považuje oznámení NBER (National Bureau for Economic Research), což kupodivu není státní organizace, nýbrž neziskovka. Ovšem neziskovka vysoce respektovaná.


Přehled amerických recesí od roku 1980

Zdroj: NBER.org


Začátek poslední recese (2020) byl oficiálně oznámen v době, kdy už tato recese skončila. Recese, která začala v souvislosti s Velkou finanční krizí (2007), byla oznámena s ročním zpožděním. V roce 2001 byla recese vyhlášena „jen“ s osmiměsíčním zpožděním, avšak na oficiální zprávu o jejím konci si veřejnost musela počkat dlouhých 18 měsíců.


Obecně platí, že oficiální oznámení začátku recese nelze považovat za dobrý signál k prodeji akcií. Zejména se to ukázalo během poslední recese v roce 2020. Oznámení v prosinci 2008 přišlo v době, kdy nejhorší část finanční krize již proběhla a akciovým trhům zbývaly pouhé tři měsíce (přesně tři měsíce a devět dní), než došlo k obratu. V listopadu 2001 sice zbývalo do konce klesajícího trendu na akciových trzích dost času, avšak musíme si uvědomit, že akcie tehdy klesaly z hodnot, které byly řádově o 100 procent nad normálem odpovídajícím peněžní zásobě. Index NASDAQ byl tehdy nadhodnocen ještě mnohem více. (Naproti tomu koncem roku 2021 byly hlavní americké akciové indexy nadhodnoceny pouze v řádu jednotek procent. Trpké období 2000-2002 se tedy podle všeho opakovat nebude.)


Je možné, že v současné době recese již probíhá. Čím dříve bude oficiálně oznámena, tím lépe. Kdy k tomu dojde? To zatím nelze odhadnout. V každém případě bychom se na tuto zprávu měli spíše těšit, než abychom se jí obávali.


Pavel Kohout


PS: Nejlepší nákupy akcií (a nemovitostí) lze uskutečnit často právě během recesí. Náš nový podfond Algorithmic SICAV Real Estate je stále k dispozici za zvýhodněné poplatky.



728 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page