top of page
Aktuální hodnota Indexu investičního stresu
Index investičního stresu

Aktuální hodnota Indexu investičního stresu ke dni 2. února 2023 je

3,11 bodu

Screenshot 2024-02-05 at 10.07.54.png

Historie Indexu investičního stresu od roku 2022:

 • Hodnoty IIS během roku 2022 byly výrazně nad úrovní dlouhodobého mediánu počítaného od roku 1990, která činí 3,49 bodu. Nejvyšších hodnot index dosahoval v říjnu 2008, kdy přesáhl 11 bodů. 

 • Vysoce nadprůměrná hodnota IIS je způsobena růstem úrokových sazeb během posledních 12 měsíců, trvající vysokou inflací a vysokou volatilitou trhu, která je způsobena do značné míry vojensko-politickými událostmi týkajícími se Ruska a Ukrajiny.

 • Vrcholu za rok 2022 bylo dosaženo v červnu, kdy Index investičního stresu dosáhl hodnoty 9,25 bodu.

 • Rok 2023 byl ve znamení poklesu IIS, s výjimkou podzimních měsíců.

 • Růst indexu bývá spojován s poklesem na akciových trzích, pokles IIS může znamenat nákupní signál.

Vývoj od roku 2015 do 4. srpna 2023
Screenshot 2023-08-17 at 16.01.13.png
Více o indexu investičního stresu

Index investičního stresu (IIS) je jednoduchý indikátor, který vyjadřuje riziko amerického akciového trhu. Na rozdíl od jiných podobných podobných ukazatelů funguje takřka bez zpoždění. Je počítán z údajů, které jsou aktualizovány denně a které mají přímý vztah k riziku trhu.

 

IIS je složen ze změny výnosů desetiletých federálních dluhopisů, z aktuální výše inflace a z implikované volatility indexu S&P 500. 

Tyto tři dílčí indikátory odrážejí s denní periodicitou obavy nebo naopak naděje finančního trhu. Vhodnou kombinací těchto složek získáme jednoduchý a praktický indikátor, který ukazuje, do jaké míry je akciový trh „v pohodě“ anebo naopak ve stresu či dokonce v panice.

 

Interpretace indikátoru závisí na dalších faktorech. Někdy jde o signál „zachraň se, kdo můžeš“. Jindy paradoxně může vysoká hodnota stresu znamenat nákupní signál. Index je konstruován, aby jeho hodnoty typicky vycházely v rozmezí 0 až 10. Mohou však výjimečně vyjít i mimo tento interval. Hodnoty vyšší než 5 signalizují vysokou míru paniky. Dlouhodobá mediánová hodnota je 3,5 bodu.

 

A takto index investiční paniky vypadá, pokud je zpětně dopočten až do roku 1990. Všechny údaje pocházejí ze Spojených států, index paniky je proto primárně zaměřen na americké akciové trhy.

Od roku 1990 do září 2022
index investicniho stresu.jpg

Za jakých okolností docházelo k významnému růstu IIS?

 

 • Červenec 1990 až únor 1991: Začátek recese americké ekonomiky. Invaze do Kuvajtu ze strany Iráku, připravovaná vojenská akce proti Saddámu Husajnovi. V lednu panika končí, neboť akce je úspěšně provedena.

 • Říjen 1997: Důsledky asijské měnové krize.

 • Srpen 1998: Ruská finanční krize, částečná platební neschopnost.

 • Prosinec 1999 až září 2002: Vrchol dot.com bubliny, po němž následoval dlouhý medvědí trh trvající až do podzimu roku 2002.

 • Listopad 2007 až únor 2009: Velká finanční krize. Krize kulminovala v září a říjnu 2008 (Lehman Brothers!) Akciové trhy se obrátily vzhůru v březnu 2009.

 • Červenec až listopad 2011: Evropská finanční krize (Řecko, Itálie, Španělsko, Irsko, Portugalsko).

 • Únor až březen 2020: Covidová panika. Akcie začaly růst již koncem března.

 • Květen 2021 až doposud. Panika spojená s inflací, válkou na Ukrajině a růstem cen energií.

 

Jak je zřejmé, žádná zásadní krize nebo otřes na trzích zde nechybí (krátkodobější „technické korekce“ trhu nastaly například v letech 2015 nebo 2018, avšak ty neměl hlubší makroekonomický podklad.) Nic ani nepřebývá: index za celou uvedenou dobu neposkytl žádné falešné varování. 

 

Index investičního stresu nemá být sám o sobě zdrojem doporučení k nákupu či prodeji cenných papírů, slouží pouze jako vodítko pro další rozhodování. 

bottom of page