top of page
Investiční zásady
 1. Žádná technická analýza. Tato disciplína neposkytuje spolehlivé, konzistentní výsledky. Žádné hledání formací „hlava — ramena“, žádná Bollingerova pásma a podobné šarlatánství.
   

 2. Žádné vybírání akcií. Tipování budoucích vítězů mezi akciemi je jako sázky na dostizích. Vyhrávají převážně bookmakeři. Občas se najde nějaký hvězdný manažer, který ovládá fundamentální analýzu skutečně brilantně, ale je jich extrémně málo a jejich výsledky nejsou zpravidla konzistentní.
   

 3. Žádné sázky na makroekonomii. Nikdo neumí předpovídat HDP, nezaměstnanost, inflaci a podobné veličiny – rozhodně ne s potřebnou mírou přesnosti.
   

 4. Minimalizace nákladů. Náklady devastují výkonnost více, než si většina lidí uvědomuje. Naším heslem je maximální úspornost, jaká je vůbec v daných podmínkách možná.
   

 5. Především americký akciový trh. USA nejsou jediná a možná ani nejlepší ekonomika na světě. Americký akciový trh však nemá na světě konkurenci, pokud jde o velikost, historii, spolehlivost a další důležité faktory. Je obdivuhodně diverzifikovaný, pokud jde o odvětví i počet podniků. Do amerických akcií zároveň lze investovat s minimálními náklady. Americký akciový trh přežil všechny politické změny, války a hospodářské krize. Na celém světě nenajdeme trh, který by měl podobně příznivé charakteristicky z hlediska dlouhodobého investora. 
   

 6. Připouštíme možnost diverzifikace do některých technicky vyspělých trhů Evropy či Asie (Nizozemsko, Izrael, Korea, Singapur, Tchaj-wan).
   

 7. Žádné emerging markets, především ne Rusko, Čínu, Indii, Brazílie nebo Jižní Afriku. Tyto trhy jsou politicky nestabilní, vysoce rizikové, nevypočitatelné a zákeřné. Výnosy neodpovídají rizikům.
   

 8. Jen bezpečné pevně úročené nástroje. Kreditní riziko je ošidný, nepředvídatelný faktor. Nemáme v úmyslu provádět s penězi našich klientů sázky. Účelem pevně úročených nástrojů je bezpečné ukotvení peněz v dobách, kdy akcie jsou drahé a kdy trh prožívá spekulativní bublinu. Úrokové výnosy jsou jen sekundární záležitost.
   

 9. Žádná zbytečná rizika. Žádné krátké pozice, žádná finanční páka, žádné velké sázky na jednu kartu. Investiční strategie fondu Algorithmic SICAV se pečlivě vyhýbají jakýmkoli nepřiměřeně rizikovým operacím. 
   

 10. Nízkofrekvenční obchodování. Každá obchodní transakce znamená náklady a tedy i nižší celkový výnos. Naše strategie zahrnuje obchodování jen tehdy, pokud je to nutné. 
   

 11. Algoritmizace investiční strategie. Lidé jsou nespolehliví, podléhají náladám, emocím, módám a jiným nesystematickým vlivům. Algoritmus neboli „robot“ žádné podobné problémy nemá. Investiční „robot“ si čerpá standardizované informace ze stálých zdrojů, používá výhradně osvědčené zdroje, a na jejich základě vypočítá optimální strategii. 
   

 12. Identifikace bublin a záporných bublin (nadměrně podhodnocených trhů). Hlavní myšlenkou fondu Algorithmic SICAV je systematicky, s použitím kvantitativních metod, odhalovat bubliny na akciových trzích, pokud k nim dojde. Propady trhů po nafouknutí bubliny jsou totiž hlavním zdrojem rizika. Analogicky, strategie fondu má za cíl identifikovat podhodnocení trhu, pokud situace bude taková.
   

 13. Pouze robustní statistiky. Žádné korelace, žádné jiné podobné statistiky ovlivnitelné jednou mimolehlou hodnotou.
   

 14. Pouze ekonomicky zdůvodnitelné indikátory. Žádné ukazatele, které sice vycházejí pěkně ze statistického hlediska, ale nemají vnitřní ekonomickou logiku. 
   

 15. Žádný overfitting. Tímto termínem rozumíme příliš dokonalé "napasování" modelu na minulá data, ovšem na úkor fungování v budoucnosti. Příliš dokonalé algoritmy selhávají, jakmile se střetnou se skutečností, neboť jsou optimalizovány pro dobu, která se již nebude opakovat. Robustní algoritmus poskytuje sice horší výsledky při zpětném testování, avšak v budoucnosti je mnohem spolehlivější.

Pavel Kohout

bottom of page