top of page
Jak investovat

Postup při investování :

  1. Potřebujete platný občanský průkaz nebo pas

  2. Číslo svého účtu (nikoli účtu manželky nebo rodičů), z něhož budou zaslány prostředky a na který bude vypořádán zpětný odkup

  3. Minimální investovaná částka je 1 milion Kč

  4. Domluvte si schůzku s paní Anargul Kohout (tel. 724 184 929, email info@algorithmic-sicav.cz nebo pavel.kohout@algorithmic-sicav.cz)

  5. Schůzky lze sjednat i v místě vašeho bydliště

  6. Budete pravidelně informován o vývoji hodnoty vaší investice prostřednictvím měsíčních zpráv a klientského portálu

Upozornění: Investice vždy zahrnují rizika, a to i ve fondech, které mají ten nejlepší řídící algoritmus. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí doporučujeme seznámit se se všemi potenciálními riziky. 

bottom of page