Dopis klientům

Každý investor řeší otázku, jak minimalizovat riziko nutné pro omezení rizika a pro dosažení „rozumného“ výnosu. Tradiční odpověď zní: „Diverzifikujte, nezkoumejte, kdy investovat, hlavně investujte, čím dříve, tím lépe.“ Tato rada může vyjít, ale také nemusí. Stává se, že akciový trh má před sebou špatné desetiletí nebo dokonce několik desítek let. Co potom?


Fond kvalifikovaných investorů Algorithmic SICAV, podfond High-Tech, používá inovativní algoritmus pro omezení rizika a pro určení, kdy trh je nadhodnocený a kdy je naopak levný. Tato technika vychází z dlouhodobých zkušeností autora a má oporu i v ekonomické a finanční teorii.

O nás

Jsme malý tým s velkými zkušenostmi.

Adam Pecha​
Pavel Kohout
Anargul Kohout
Alžběta Šubová

Adam Pecha vystudoval technologie v automatizaci a silniční dopravě. Pracovní zkušenost: projektový inženýr se specializací na výrobu a konstrukci aktivních i pasivních prvků v dopravních prostředcích. Adamovi je vlastní exaktní technické myšlení, tendence hledat originální přístupy v již zavedených kolejích a touha rozšiřovat si obzory a poznávat nové věci.

Pavel Kohout pracuje na finančních trzích již od roku 1993. Strávil řadu let v analytickém týmu PPF, ve společnostech ING Investment Management a Partners Financial Services. V roce 2009 – kdy akciové indexy byly po krizi extrémně levné, avšak nikdo nevěděl, jak levné vlastně jsou – se rozhodl vyvinout vlastní indikátor, který se od té doby ukazuje být podstatně lepší než ukazatele známé v učebnicích.

Anargul Kohout maturovala v šestnácti letech s vyznamenáním a v tomtéž věku byla přijata na matematicko fyzikální fakultu. Její energie je hnacím motorem celé firmy, její bohaté pracovní, podnikatelské i životní zkušenosti jsou neocenitelné. Je schopna nacházet nevšední řešení v situacích, kdy se ostatní vzdávají. Ovládá tři jazyky.

Alžběta Šubová vystudovala Ekonomickou fakultu na ČZU v Praze. Pracovní zkušenost šest let v oblasti automotive logistiky. Alžběta je pracovitá a pečlivá, má bohaté zkušenosti s péčí o zákazníky, jak v Čechách tak v zahraničí. Miluje práci a interakci s lidmi a věří, že se vždy máme co učit od druhých. Ovládá pět jazyků.

O algoritmu

Proč investovat algoritmicky
Algoritmus znamená pravidla a pravidla znamenají disciplínu. Jsou-li dodržována důsledně, pravidla jsou schopna odfiltrovat z rozhodování lidský faktor, největší příčinu neúspěchu při investování.

V roce 2018 jeden z našich algoritmů dokázal včas varovat před významným tržním poklesem. V roce 2020 stejný algoritmus dokázal zmírnit dopad koronavirové paniky během února a března. Novější verze tohoto algoritmu byla schopna vyhnout se propadu úplně, neboť vydala kompletní prodejní signál s velkým předstihem.

Naše algoritmy fungují. Jsou schopny prodávat akcie, když jsou drahé a kupovat, když jsou levné. Ale jak to děláme?

Výkonnost

Fond byl otevřen 1. listopadu 2021 s upisovací hodnotou 1 Kč za investiční akcii. Informace o výkonnosti budou průběžně aktualizovány.

Jak investovat

Pro informace, jak postupovat při investování, 
volejte číslo 724 184 929 nebo pište 
na info@algorithmic-sicav.cz.

Správce fondu

WINSTOR INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. 
správce a obhospodařovatel
+420 721 569 657

Zavolejte, napište nebo vyplňte kontaktní formulář

  ALGORITHMIC SICAV a. s.
  Olivova 2096/4,
  Nové Město,
  110 00 Praha 1
  + 420 724 184 929
  www.algorithmic-sicav.cz

  WINSTOR INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. 
  správce a obhospodařovatel
  +420 721 569 657

  Algorithmic SICAV, a. s. © 2021