top of page
  • Obrázek autoraPavel Kohout

Zprávy z inflační fronty

Desátého listopadu byla publikována hodnota říjnové inflace v USA a v Česku. Věnujme se nyní americké inflaci.


Americká inflace spotřebitelských cen skončila příznivým překvapením. Meziroční růst činil 7,76 procenta, zatímco analytický konsensus měl hodnotu 8 procent.

Akciové trhy reagovaly s nadšením: konečně se ukazuje, že inflace ustupuje. Ale je to skutečně pravda? A bude pokles inflace pokračovat?


Od března 2022 Fed praktikuje poměrně přísnou měnovou politiku. Projevuje se to prakticky nulovým (spíše mírně záporným) růstem peněžních agregátů, což je základní předpoklad poklesu cenové inflace. Neexistuje jiná cesta pro ztlumení růstu cen než peněžní restrikce. Nejde ani tak o výši úrokových sazeb (téma, které přitahuje 99 % pozornosti povrchních analytiků), jako spíše o objem peněz a také rychlost oběhu peněz v ekonomice (money velocity).


Následující graf zobrazuje jinou, ještě více opomíjenou statistiku. Celkový objem bankovních úvěrů: statistika, která úzce souvisí právě s rychlostí oběhu peněz:

Objem úvěrů poskytnutých všemi americkými bankami stagnuje od konce července 2022. Tato skutečnost poskytuje další silný argument pro tvrzení, že cenová inflace bude postupně klesat.


Rovněž většina dalších alternativních (oficiálních) měřítek inflace signalizuje, že cenová inflace už pravděpodobně vyvrcholila. Zde je třeba zmínit další relativně málo známý fakt: inflace měřená metodikou PCE (Personal Consumption Expenditure) je hlavním indikátorem, který sleduje Fed z hlediska tvorby měnové politiky. Mnohem známější CPI je ve skutečnosti méně důležitý.


Vraťme se však k CPI, což je indikátor důležitý pro akciové trhy. Pokud bychom počítali růst CPI za poslední čtyři měsíce (tedy za dobu, kdy restriktivní politika začala působit), došli bychom k závěru, že anualizovaná inflace v období červenec až říjen 2022 dosáhla hodnoty pouhých 2,8 procenta!


To je výsledek, který vypadá velmi příznivě, nicméně mějme na paměti, že příběh ještě není uzavřen. Anualizovaná inflace za říjen dosáhla hodnoty kolem pěti procent—což je stále dobré číslo ve srovnání s mediálně vnímanou meziroční inflací o hodnotě 7,7 procenta—ale existuje jisté riziko, že v následujících měsících může nastat ještě nějaký další inflační impuls, pokud by například ceny energií poněkud poskočily.Věnujme ještě pozornost neoficiální alternativní míře inflace podle Truflation.com:


Měření inflace podle Truflation má sice krátkou historii, nicméně během roku 2022 se osvědčilo jako dobrý předstihový indikátor signalizující vývoj oficiální inflace. Během období 12. října do 12. listopadu poklesla meziroční míra inflace přesně o jeden procentní bod. To je signál, že i listopadová inflace pravděpodobně vyjde příznivě (uvidíme v prosinci).Z kvantitativní teorie peněz rovněž vyplývá, že peněžní a úvěrová restrikce může mít za následek i zpomalení hospodářského růstu. Bude americká ekonomika postižena recesí? Je to velmi pravděpodobné, avšak je tu jedna dobrá zpráva. V momentě, kdy recese bývá oficiálně vyhlášena, obvykle je již z větší části po ní. Pokud tedy uslyšíte, že Amerika je oficiálně v recesi, bude to dobrá zpráva.


Více o oznamování recese někdy příště.


Pavel Kohout


PS: Nezapomínejte, že v prostředí poklesu inflace jsou některé fondy velmi dobrou investicí. Platí to i pro Algorithmic SICAV Real Estate, jehož upisovací období končí k 1. prosinci.357 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page