top of page
  • Obrázek autoraPavel Kohout

Vzhůru k nižší inflaci?

Aktualizováno: 14. 9. 2022

Inflace se letos stala strašákem investorů číslo jedna. Strach a panika růstu cen trvá i v září. Jak dlouho ještě bude děsit akciové trhy a produkovat stresové hormony u investorů? Jsou názory, že s námi pobude ještě řadu let, podobně jak tomu bylo v 70. letech. To by bylo vskutku nepříjemné. Na základě čeho jsou tato očekávání založena?


V zásadě vycházejí z prodloužení dosavadního trendu, což je oblíbená, avšak nikoli sofistikovaná technika. Pokud se na inflaci podíváme podrobněji, zjistíme několik zajímavých věcí. (Poznámka: řeč je výhradně o americké inflaci; evropskou a českou inflaci probereme jindy.)


Za prvé: Finanční trh očekává pokles inflace během nejbližších 12 měsíců

Graf vlevo ukazuje očekávání poklesu inflace na základě inflačních swapů, což je druh derivátového kontraktu. Trhy indikují očekávaný pokles inflace v USA zhruba ke třem procentům — na rozdíl od Německa, kde se čeká další nárůst až téměř k devíti procentům.

Graf vpravo ukazuje důvod těchto očekávání: rapidně rostoucí cenu zemního plynu v EU. V americké ekonomice cena plynu roste také, avšak mnohem méně výrazně. To je důvodem klesajících inflačních očekávání v USA.


Za druhé: Pokles inflace se již odehrává.

Následující graf zobrazuje alternativní míru inflace podle serveru Truflation.com podle posledních údajů. Truflation je možná jediná alternativní míra inflace, která má nějakou informační hodnotu. Jiné (zejména ShadowStats) jsou podvod. Výhodou je takřka nepřetržitá aktualizace a dosti rozumná metodika. Nevýhodou je krátká historie.

Americká inflace podle této statistiky kulminovala v březnu, od té doby její míra zvolna klesá. Proč neklesá rychleji? Viz další bod.


Za třetí: Významný cenový růst je zaznamenán pouze u jediné položky

Touto položkou jsou "Utilities", tedy síťové služby, především elektřina a plyn. Zde je zaznamenán nejrychlejší a také nejtrvalejší nárůst.

Na druhé straně, jakmile růst cen energií poleví — což se v určitém bodě zcela jistě stane — bude to mít významný dopad na celkovou inflaci.


Za čtvrté: V USA již probíhá peněžní deflace.

Mnozí pozorovatelé zachmuřeně tvrdí, že není možné se inflace zbavit, dokud centrální banka nenasadí opravdu přísnou peněžní restrikci. Překvapivý fakt: stalo se tak již před řadou měsíců. Agregát M2MSL (což je momentálně nejlepší aproximace likvidní peněžní zásoby) neroste od března 2022. Dokonce mírně klesá.

Na grafu to vypadá zcela nenápadně, pouze jako "plošinka" následující po období vysoké peněžní inflace, avšak zdání klame. Ve skutečnosti je americká měnová politika nejpřísnější od roku 1995.


Závěr

Trvající záchvěvy paniky ohledně inflace mají stále nižší opodstatnění. V oblasti měnové politiky jsou již v pohybu mocné antiinflační mechanismy: jelikož změna peněžních agregátů se do cen promítá se zpožděním 6 až 12 měsíců a přísná měnová restrikce začala v dubnu 2022, měly by se její výsledky projevit počínaje říjnem téhož roku. Očekávání derivátových trhů jsou v souladu s touto projekcí.


Pokud jde o inflaci taženou růstem cen energií, zde bude záležet na řadě faktorů, zejména těžko předvídatelné geopolitiky. V každém případě nejde o reprízu ani remake 70. let. Tehdy byla inflace vysoká především z jiných důvodů, o kterých si povíme někdy jindy.

358 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page