top of page
  • Obrázek autoraPavel Kohout

Index investičního stresu (aktualizace 30.9.2022)

Aktualizováno: 30. 9. 2022

Kdybychom tak měli jednoduchý indikátor, který by byl schopen adekvátně vyjádřit riziko akciového trhu! Ideálně včas, ještě dříve, než se toto riziko projeví v podobě propadu akciového trhu. To by bylo skvělé.


Indikátory rizika samozřejmě existují. Nejstarším je realizovaná volatilita, ta však vypovídá jen o minulosti, nikoli o tom, co bude. Implikovaná volatilita (vypočtená z cen opčních kontraktů) je o něco lepší, ale stále poskytuje jen část informace. Spíše je schopna poskytnout tip, kdy akciový trh je příliš vyděšený a kdy je tudíž dobré kupovat – neprozradí nám však vhodný moment k prodeji. S jedním univerzálním číslem si tedy nevystačíme.


Jaké faktory jsou důležité pro akciový trh? Co jej ohrožuje? Hodnotu akcií mohou ohrozit makroekonomické výkyvy, avšak ještě nikomu se nepodařilo sestavit skutečně použitelný model ekonomiky, který by byl schopen předvídat recese a poklesy zisků.


Zato však můžeme sledovat inflaci a úrokové sazby: veličiny, které odrážejí makroekonomická rizika a na které trhy reagují velmi citlivě.


Nejprve k úrokovým sazbám. Jejich výhodou je, že jsou aktualizované denně, odrážejí názor trhu a nelze je nijak manipulovat. Nevýhoda: měnovou politiku centrální banky můžeme rovněž považovat za manipulaci. Nicméně je to alespoň manipulace faktická, skutečně existující ve finančních číslech, nikoli jen hra se statistikou. Úrokové sazby navíc nejlépe vystihují, co si trh (včetně centrální banky) myslí o budoucí inflaci. Nejlepší pro tento účel jsou výnosy dlouhodobých dluhopisů, protože jejich výnosy zahrnují více trhu a méně manipulace.


Pokud jde o inflaci, její hlavní slabinou byla pouze měsíční periodicita a pohled do minulosti. V den, kdy je publikována inflace za minulý měsíc, je již leccos jinak. Reagovat na tyto zprávy je jako investovat podle dva týdny starých novinových zpráv.


Naštěstí se v nedávné době objevil soukromý konkurenční projekt, který vyhlíží seriózně. Má navíc tu výhodu, že publikuje inflaci denně, dokonce i během víkendů. Jde o alternativní míru inflace pod názvem Truflation (tedy „Pravdivá inflace“). Ačkoli většina alternativních měr inflace nemá žádnou informační hodnotu, v tomto případě je tomu jinak: jde o projekt odborně fundovaný a metodicky nezpochybnitelný.


Máme tedy tři dílčí indikátory, které s denní periodicitou zachycují obavy nebo naopak naděje finančního trhu. Vhodnou kombinací těchto složek získáme, co jsme potřebovali: jednoduchý a praktický indikátor, který téměř online ukazuje to, co má ukazovat: do jaké míry je akciový trh „v pohodě“ anebo naopak ve stresu či dokonce v panice.


Interpretace indikátoru pak může záviset na dalších faktorech. Někdy jde o signál „zachraň se, kdo můžeš“. Jindy paradoxně může vysoká hodnota stresu znamenat nákupní signál – podle toho, zda trh je právě drahý či nikoli. Index je konstruován, aby jeho hodnoty typicky vycházely v rozmezí 0 až 10. Mohou však výjimečně vyjít i mimo tento interval. Hodnoty vyšší než 5 signalizují vysokou míru paniky. Dlouhodobá mediánová hodnota je 3,5 bodu.


A takto index investiční paniky vypadá, pokud je zpětně dopočten až do roku 1990. Všechny údaje pocházejí ze Spojených států, index paniky je proto primárně zaměřen na americké akciové trhy.Abychom konkrétně popsali sytě červené "výstřelky":


  • Červenec 1990 až únor 1991: Začátek recese americké ekonomiky. Invaze do Kuvajtu ze strany Iráku, připravovaná vojenská akce proti Saddámu Husajnovi. V lednu panika končí, neboť akce je úspěšně provedena.

  • Říjen 1997: Důsledky asijské měnové krize.

  • Srpen 1998: Ruská finanční krize, částečná platební neschopnost.

  • Prosinec 1999 až září 2002: Vrchol dot.com bubliny, po němž následoval dlouhý medvědí trh trvající až do podzimu roku 2002.

  • Listopad 2007 až únor 2009: Velká finanční krize. Krize kulminovala v září a říjnu 2008 (Lehman Brothers!) Akciové trhy se obrátily vzhůru v březnu 2009.

  • Červenec až listopad 2011: Evropská finanční krize (Řecko, Itálie, Španělsko, Irsko, Portugalsko).

  • Únor až březen 2020: Covidová panika. Akcie začaly růst již koncem března.

  • Květen 2021 až doposud. Panika spojená s inflací, válkou na Ukrajině a růstem cen energií.


Jak je zřejmé, žádná zásadní krize nebo otřes na trzích zde nechybí (krátkodobější „technické korekce“ trhu nastaly například v letech 2015 nebo 2018, avšak ty neměl hlubší makroekonomický podklad.) Nic ani nepřebývá: index za celou uvedenou dobu neposkytl žádné falešné varování.


Jak již bylo zmíněno, index investičního stresu nemá být sám o sobě zdrojem doporučení k nákupu či prodeji cenných papírů, slouží pouze jako vodítko pro další rozhodování.


Zajisté se nyní ptáte, kde najdete čerstvé údaje indexu investičního stresu (dále IIS). Máme pro vás dobrou zprávu. Počínaje pátkem 23. září 2022 budou čerstvé hodnoty IIS publikovány na našich stránkách. Budou aktualizovány každý týden, takže budete mít dobrý přehled, zdali americký akciový trh trpí těžkým stresem, anebo zda dochází k uvolnění.


Během nejbližších dvanácti měsíců bude takovýto ukazatel nepochybně užitečným průvodcem peripetiemi, které nás čekají.


Přečtěte si také článek Zapomenutý Friedman.


Aktuální hodnota Indexu investičního stresu

Aktuální hodnota Indexu investičního stresu ke dni 30. září 2022 je


8,33 bodu


Před týdnem hodnota IIS dosáhla výše 8,17 bodu.


Poslední hodnoty jsou výrazně nad úrovní dlouhodobého mediánu počítaného od roku 1990, která činí 3,49 bodu. Nejvyšších hodnot index dosahoval v říjnu 2008, kdy přesáhl 11 bodů.


Vysoce nadprůměrná hodnota IIS je způsobena růstem úrokových sazeb během posledních 12 měsíců, trvající vysokou inflací a vysokou volatilitou trhu, která je způsobena do značné míry vojensko-politickými událostmi týkajícími se Ruska a Ukrajiny.


Letošního vrcholu bylo dosaženo v červnu, kdy Index investičního stresu dosáhl hodnoty 9,25 bodu.


Růst indexu bývá spojován s poklesem na akciových trzích, pokles IIS může znamenat nákupní signál.


Upozornění: Tento materiál není nabídkou ke koupi či prodeji cenných papírů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů.


590 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page